EKO-PELLETS
Przyłęk 25
64-300 Nowy Tomyśl
tel. kom.: 609 23 25 20
Eko-Pellets Producent pelletu Producent pellets Producent pelet
Eko-Pellets

Aktualności Eko-Pellets

Data dodania: 2018-04-13
Producenci pelletu zwierają szyki – powołali Polską Radę Pelletu

Polska jako 7. producent pelletu drzewnego w Europie do niedawna nie miała swojego stowarzyszenia reprezentującego interesy branży. Powstanie w czerwcu br. Polskiej Rady Pelletu (PRP) to ważny krok w stronę integracji stosunkowo młodego sektora, który potrzebuje jeszcze czasu na wypracowanie wspólnych rozwiązań i standardów.

– Rok 2017 ma być przełomowy dla branży pelletu w Polsce. Spodziewamy się, że produkcja przekroczy 1 mln t – mówi Agnieszka Kędziora-Urbanowicz z firmy Biocontrol. Rośnie więc rynek, zwiększa się liczba krajowych producentów pelletu, a sam polski granulat zbiera coraz lepsze recenzje za granicą.

Na powstanie stowarzyszenia, które będzie pełnić rolę rzecznika branży, czekano od dawna. Tym bardziej że większość europejskich krajów – wytwórców pelletu drzewnego – od lat ma swoich reprezentantów w postaci zrzeszenia producentów, które działają na rzecz członków.

Dlaczego to ważne?

Stowarzyszenie ma przede wszystkim reprezentować interesy branży – w kraju i za granicą. Problemów polskiemu sektorowi pelletu nie brakuje – od wysokiej 23 proc. stawki VAT na granulat (jednej z najwyższych w UE), braku systemowego wsparcia producentów biopaliwa, przez sezonowość sektora i szarą strefę, po brak ujednoliconych procedur i wspólnej platformy wymiany informacji.

Lista zadań, jakie Polska Rada Pelletu ma do zrobienia, jest długa, a oczekiwania branży jeszcze większe. Poza powyższymi kluczowymi kwestiami pozostaje nie mniej ważna sprawa wspierania podmiotów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu DINplus lub ENplus, promocji pelletu jako ekologicznego paliwa na krajowym rynku, promowanie firm – producentów, organizowanie szkoleń branżowych, ujednolicenie procedur, ustalenie zasad dobrych praktyk czy stworzenie bazy nieuczciwych kontrahentów. – O tych sprawach producenci mówili wielokrotnie, m.in. podczas I Forum Pelletu w 2016 r., jednak dopiero teraz udało się nam powołać stowarzyszenie pelletowe. Mam nadzieję, że nasza aktywność przełamie bierność i wyczekującą postawę części branży, często wynikającą z chronicznego braku czasu i zapracowania, ale też podejścia „każdy sobie rzepkę skrobie” i „zanim dołączymy, zobaczymy, co pokażą i dopiero zdecydujemy” – mówi Maciej Kosiński z Biomass Media Group, prezes Polskiej Rady Pelletu.

Wspólny front

Rzeczywiście, do tej pory polscy producenci i dystrybutorzy pelletu, ale także wytwórcy kotłów na pellet czy dostawcy technologii do pelletowania, działali na własną rękę, nie do końca widząc potrzebę zrzeszania się. Jednak europejski rynek pelletu się zmienia, pojawiają się nowe trendy, operatorzy i rozwiązania, a konkurencja pomiędzy wytwórcami jest coraz większa. Wspólne działanie i wzajemne wsparcie mogą tylko przynieść korzyści, choćby w postaci branżowych postulatów dotyczących poprawy sytuacji sektora, stworzenia listy celów czy poradnika „dobrych praktyk”. – Polska Rada Pelletu ma być stowarzyszeniem otwartym na firmy o różnym profilu i charakterze działalności: duże i małe, produkujące na rynek krajowy i zagraniczny, posiadające produkt certyfikowany i niecertyfikowany – mówi Maciej Kosiński. – Zależy nam na integracji branży, większym zaangażowaniu wszystkich graczy i utworzeniu swoistej grupy lobbingowej, która działałaby dla interesów całego sektora pelletu w kraju i za granicą. Planujemy m.in. przystąpić do Europejskiej Rady Pelletu (European Pellet Council – EPC) – dodaje prezes PRP.

Krajowy rynek potrzebuje stowarzyszenia

Członkostwo w EPC jest istotne, szczególnie z punktu widzenia producentów granulatu zorientowanych na eksport paliwa, ale głównym celem Polskiej Rady Pelletu jest popularyzowanie zużycia pelletu w kraju, m.in. poprzez tworzenie ogólnopolskich kampanii informacyjnych, spotkań branżowych, szkoleń i warsztatów, a także pomoc zainteresowanym podmiotom w uzyskaniu certyfikatu dla pelletu drzewnego DINplus lub ENplus. – Poprzez działania statutowe Polskiej Rady Pelletu chcemy doprowadzić do zwiększenia świadomości konsumentów i przede wszystkim promować ekologiczne paliwo, jakim jest pellet drzewny na rynku polskim – podkreśla Agnieszka Kędziora-Urbanowicz z Biocontrol, wiceprezes PRP. Podobnie sprawę komentuje Ilona Termińska z firmy For Nature Solutions: – Przystąpienie do PRP jest niewątpliwie słuszną decyzją, przynoszącą wiele wymiernych korzyści, a jej powstanie to naturalna kolej rzeczy dla branży odnotowującej kilkunastoprocentowy wzrost r/r.

Polska Rada Pelletu ma wyjść naprzeciw realnym, a nie ogólnikowym potrzebom członków. Korzyści wynikające z przystąpienia do organizacji są jasne: promocja członków, wsparcie na każdym etapie ubiegania się o certyfikat dla pelletu drzewnego, nawiązania bliższej współpracy między członkami, szkolenia, wspólny front w istotnych dla branży sprawach, lobbing w sprawie uproszczenia i ujednolicenia przepisów utrudniających działalność czy np. negocjowanie zniżek na targi branżowe.

Więcej o Polskiej Radzie Pelletu, celach stowarzyszenia i warunkach członkostwa będzie można się dowiedzieć podczas II Forum Pelletu, 25-26 września w Hotelu Ossa k/Rawy Mazowieckiej.

O komentarze poprosiliśmy Agnieszkę Kędziora – Urbanowicz – auditor Biocontrol Sp. z o.o. oraz

Ilonę Termińską – prezes For Nature Solutions Sp. z o.o.

 

Agnieszka Kędziora-Urbanowicz

auditor Biocontrol Sp. z o.o.

Jak wynika z danych European Pellet Council, koordynatora standardu ENplus, produkcja pelletu w Polsce rośnie z roku na rok, podobnie jak liczba przedsiębiorstw z certyfikatem DINplus i ENplus. Z tym wiąże się jednak proceder fałszerstw wynikających z podawania przez niektórych producentów nieprawdziwych informacji o posiadanym certyfikacie ENplus na stronach internetowych, workach czy materiałach marketingowych. Takie przypadki miały również miejsce w Polsce. Naszym zadaniem będzie przeciwdziałanie podobnym praktykom, wspieranie uczciwych przedsiębiorców w uzyskaniu certyfikatu, ale przede wszystkim reprezentacja interesów branży pelletu przed organami publicznymi szczebla rządowego, samorządowego oraz unijnego, w tym instytucjami kontroli i nadzoru rynku, przed podmiotami niepublicznymi oraz przedstawicielami innych sektorów gospodarczych.

Ilona Termińska

prezes For Nature Solutions Sp. z o.o.

Patrząc na dużą dynamikę wzrostu rynku producentów pelletu w Polsce jako pochodną popytu oraz korzyści wynikające z integracji środowiska producentów, dystrybutorów oraz firm produkujących urządzenia grzewcze na pellet, postanowiliśmy uczestniczyć w powstaniu Polskiej Rady Pelletu. Aktywna działalność w PRP daje szereg korzyści zarówno dla całej branży, jak i ich członkom. Z jednej strony mamy realną możliwość podejmowania działań zorientowanych na upowszechnienie pelletu jako paliwa ekologicznego. Uważamy, że cały czas brakuje podstawowych informacji na temat tego produktu i jego zalet (mała ilość pyłów, ekologia, cena). Z drugiej strony aktywne uczestnictwo w PRP pozwala na wymianę doświadczeń i informacji, co jest niebywale istotne dla nowo powstałych podmiotów. Ponadto każda współpraca sektora sprzyja spotkaniom nieformalnym, które w efekcie mogą zakończyć się współpracą biznesową.

 

Jolanta Kamińska

żródło

Wróć
Użytkowanie strony WWW oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityka Prywatności Cookies